Trang chủ The Experiment: Escape Room

The Experiment: Escape Room

“The Experiment” là một trò chơi giải đố phòng thoát nhiều người chơi cho thực tế ảo hoặc máy tính để bàn! Bạn đã tham gia vào một thí nghiệm vượt khỏi tầm kiểm soát, bạn có thể thoát khỏi các cơ sở trước khi quá muộn không?