Home ARK Survival Evolved

ARK Survival Evolved

ARK: Survival Evolved. Bị mắc kẹt trên bờ của một hòn đảo bí ẩn, bạn phải học cách sống sót. Sử dụng xảo quyệt của bạn để giết hoặc chế ngự

VIDEO MỚI