Trang chủ GunBound M

GunBound M

GunboundM là một trò chơi toàn cầu vs người chơi trên toàn thế giới! – Bạn có thể cưỡi trên Battle-Mobile với nhiều khẩu pháo khác nhau và chiến đấu chống lại các điện thoại di động khác. – Một nhóm phải bao gồm ba loại di động khác nhau. – Gunboundm hỗ trợ thi đấu và thưởng mùa.