Trang chủ Sign of Silence

Sign of Silence

Sign of Silence là một trò chơi kinh dị hợp tác 4 người chơi, nơi bạn sẽ đắm mình trong bầu không khí rùng rợn xung quanh thị trấn bỏ hoang Danwille. Bạn có thể thoát khỏi điều này hay không phụ thuộc vào sự thận trọng của bạn và hành động nhất quán của toàn đội!