Trang chủ Truck Simulator

Truck Simulator

Truck Simulator đưa bạn vào vị trí của một người lái xe cho thuê tham gia vào thị trường vận tải hàng hóa địa phương, giúp bạn nỗ lực để trở thành người điều hành-chủ sở hữu và tiếp tục tạo ra một trong những công ty vận tải lớn nhất ở Hoa Kỳ.