DayZ

DayZ – Đất nước thời hậu Xô-viết của Chernarus bị tấn công bởi một loại virus không xác định, biến phần lớn dân số bị nhiễm bệnh điên cuồng.