Trang chủ Descenders

Descenders

Descenders là một trò chơi xe đạp leo núi xuống dốc cực độ với tính năng tạo địa hình theo thủ tục, nơi những sai lầm gây ra hậu quả thực sự. Bạn sẽ dẫn dắt đội của mình đến chiến thắng và trở thành Descender huyền thoại tiếp theo?