Devour

DEVOUR là một trò chơi kinh dị sinh tồn hợp tác dành cho 1-4 người chơi. Ngăn chặn kẻ cầm đầu giáo phái bị ám trước khi cô ta kéo bạn xuống địa ngục cùng cô ta. Chạy. Kêu la. Đừng để bị bắt.