Trang chủ Fall Guys

Fall Guys

Fall Guys là một trò chơi tiệc tùng nhiều người chơi với tối đa 60 người chơi trực tuyến trong cuộc đấu tranh miễn phí hết vòng này đến vòng khác của sự hỗn loạn leo thang cho đến khi còn lại một người chiến thắng!