Trang chủ Fly Simulator

Fly Simulator

Fly Simulator – Bạn làm bồi bàn và lãnh đạo một trận chiến khó khăn cho khách hàng của họ. Bạn đẩy lùi ruồi từ thức ăn, nếu không bạn sẽ không bao giờ nhận được bất cứ thứ gì.