Trang chủ Hand Simulator Horror

Hand Simulator Horror

Hand Simulator Horror – Thời gian để làm việc với đôi tay của bạn. Bạn đang mắc kẹt trong một trang trại cũ u ám. Nhưng điều khó chịu nhất là cư dân địa phương và họ không hề hài lòng với những vị khách không mời. Không thể tìm thấy một ngôn ngữ chung với họ. Bạn cần tìm cách thoát khỏi đó. Trên đường đi của bạn sẽ có những trở ngại khác nhau cần được giải quyết bằng tay của bạn.