Trang chủ Hobo: Tough Life

Hobo: Tough Life

Hobo: Tough Life – Bạn sẵn sàng đi bao xa để tồn tại? Ăn trộm, ăn trộm và giao cấu với tội phạm đủ loại. Nếu cần thiết, hãy lấy những gì bạn cần bằng vũ lực. Tuy nhiên, bạn không phải là một anh hùng hành động. Hãy cân nhắc các hành động của bạn một cách cẩn thận, vì hậu quả thường nghiêm trọng và lợi ích hiếm khi lớn hơn rủi ro. Quan trọng nhất, giữ trí thông minh của bạn về bạn. Ngay cả khi bạn không sẵn sàng làm tổn thương người khác vì lợi ích cá nhân, thì những người khác cũng vậy.