Trang chủ Home Sweet Home : Survive

Home Sweet Home : Survive

Home Sweet Home : Survive – Những người sống sót phải hợp tác để hoàn thành mục tiêu. Mỗi nhân vật sẽ có các chỉ số khác nhau và khả năng riêng hỗ trợ từng vai trò – mồi nhử, sát thương hoặc thực hiện các nghi lễ.

Mọi thứ sẽ thay đổi đáng kể sau khi mục tiêu hoàn thành. Trò chơi sẽ kiểm tra tình thế tiến thoái lưỡng nan của cá nhân khi lựa chọn hợp tác để loại bỏ Spectre hoặc tự cứu lấy bản thân bằng cách rời khỏi đấu trường. thoát khỏi sự cản trở, hoặc trở thành Bóng ma và săn lùng và thu thập linh hồn.