Trang chủ Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator

Internet Cafe Simulator là một trò chơi mô phỏng kinh doanh quán cà phê internet. Bạn có thể thiết lập và quản lý một nơi làm việc toàn diện trong trò chơi. Có rất nhiều hoạt động và những người bạn có thể tương tác trong thành phố. Bạn phải trả tiền thuê căn hộ và cửa hàng của bạn. Bạn phải làm hài lòng khách hàng của bạn.