Trang chủ Mad Experiments: Escape Room

Mad Experiments: Escape Room

Mad Experiments: Escape Room là một trò chơi thoát hiểm tường thuật nhiều người chơi dành cho những người chơi nâng cao. Một mình hoặc với đồng đội, bạn có 60 phút để khám phá, giải quyết và trốn thoát!