Trang chủ Murder at Midnight

Murder at Midnight

Murder at Midnight là một trò chơi điều tra và gian dối thú vị!

Bạn có thể chơi với bất kỳ đâu từ 4 đến 15 người chơi bằng chuột và bàn phím.

Khi bắt đầu trò chơi, từ 1 đến 3 người chơi sẽ trở thành kẻ săn mồi, tùy thuộc vào cài đặt trò chơi của bạn, và những người còn lại sẽ trở thành con mồi.

Con mồi phải cố gắng hết sức để hoàn thành tất cả các mục tiêu của chúng hoặc tìm ra và bỏ phiếu khỏi những kẻ săn mồi trước khi chúng có thể bị săn lùng.