Trang chủ Overcooked

Overcooked

Overcooked là một trò chơi nấu ăn co-op hỗn loạn dành cho một đến bốn người chơi. Làm việc theo nhóm, bạn và các đầu bếp đồng nghiệp của bạn phải chuẩn bị, nấu ăn ..