Trang chủ Pico Park

Pico Park

PICO PARK: Classic Edition là một trò chơi giải đố hành động nhiều người chơi hợp tác dành cho 2-10 người chơi.

Mỗi cấp độ của CÔNG VIÊN PICO có thể được xóa khi người chơi nhận được chìa khóa, mở khóa cửa và tất cả người chơi đều đạt được nó.

Nhưng, mọi cấp độ đều yêu cầu sự hợp tác để hoàn thành ..
Ví dụ, người chơi có thể leo lên đỉnh nhau để đạt đến tầm cao mới, hoặc họ có thể kết hợp sức mạnh của mình để đẩy các khối lớn.