Trang chủ Prop And Seek

Prop And Seek

Prop And Seek là một trò chơi trốn tìm mà 16 người chơi thay phiên nhau để ẩn hoặc tìm kiếm. Bạn có thể là một chỗ dựa để ẩn hoặc là một thợ săn để tìm tất cả các đạo cụ ẩn.