Trang chủ Resident Evil

Resident Evil

Resident Evil, được biết đến ở Nhật Bản với tên Biohazard, là một thương hiệu truyền thông kinh dị của Nhật Bản được tạo ra bởi Shinji Mikami và Tokuro Fujiwara, và thuộc sở hữu của công ty trò chơi video Capcom