Trang chủ Supraland

Supraland

Supraland coi bạn là người thông minh và không có cách nào hạn chế quyền tự chủ của bạn. Câu chuyện vừa đủ quan trọng để cung cấp cho bạn một mục tiêu cuối cùng để theo đuổi và sau khi hoàn thành, giải phóng bạn trong một thế giới vẫn còn che giấu những bí mật