Trang chủ The Complex

The Complex

The Complex là một bộ phim kinh dị khoa học tương tác, trong đó các quyết định của bạn dẫn đến một trong tám kết thúc hồi hộp. Tất cả các đánh giá: Chủ yếu là tích cực – 77% trong số 631 đánh giá của người dùng cho trò chơi này là tích cực.