Trang chủ Thief Simulator

Thief Simulator

Thief Simulator – Trở thành kẻ trộm tốt nhất. Thu thập thông tin, đánh cắp mọi thứ và bán chúng để mua thiết bị công nghệ cao. Làm mọi thứ mà một tên trộm thực sự làm