Trang chủ Thứ 6 Ngày 13 (Friday the 13th)

Thứ 6 Ngày 13 (Friday the 13th)

Friday the 13th là một trò chơi video kinh dị sinh tồn trước đây được phát triển bởi IllFonic và được xuất bản bởi Gun Media. Nó dựa trên nhượng quyền phim cùng tên.